Make your own free website on Tripod.com

Activiteiten


Back Home Next

 

Home
Algemeen
Doelstelling
Organisatie
Activiteiten
De kinderen
De leraren
De ouders
Ontwikkeling
Resultaten
Regelement
Koninginnedag
Afscheid
't Klokhuislied
Internet tips

De kleutergroep
Groep 3 en groep 4 t/m 8
Nederlandse cultuur
Voorzieningen op de leslocatie

De kleutergroep

Deze groep staat onderleiding van Manon Miedema met assistentie van Christel van de Biggelaar.

Kleuters doen meer dan alleen gezellig spelen!

Iedere kleuter komt binnen met een eigen persoon­lijkheid, die wij respecteren. Zo verloopt ook de ontwikkelingsvorm van ieder kind anders. Deze proberen wij te stimuleren en niet te forceren.

Belangstelling voor verhalen, woorden en letters is van groot belang voor het latere leesproces. Om deze ontwikkeling zo veel mogelijk te motiveren spelen we met rijmen en verzen, zingen liedjes, vertellen verhalen, bekijken prentenboeken en laten de kinderen vertellen tijdens kringgesprekken.

 

Hierdoor ervaart het kind dat je op verschillende manieren dingen aan anderen duidelijk kunt maken.

De technieken  knippen, plakken, vouwen, verven etc. komen dan aan de orde tijdens het crea­­tief werken. Dit is belangrijk voor de grove en fijne motoriek, de oog-hand coördinatie, kleuren­kennis, vlakverdeling etc.

Het buiten/binnen spelen is veelal een groepsgebeuren, waarbij sociale vorming, samen spelen en delen voorop staan. De zang-, tik - en kringspelletjes zijn daarbij een leuke afwisseling. Hier­door krijgt het kind vertrouwen in de ruimte en de ruimtelijke begrippen zoals, voor achter, naast, tegenover, rond, recht etc.. Maar ook tijdsbesef komt ongemerkt aan de orde. (Soms moet je vlug of langzaam zingen, bepaalde bewegingen tijdens het lied maken, enz.). De ontwikking van hoeveelheids- en getalsbesef worden tijdens de vele her­halingsvormen in de liedjes gesti­muleerd. (bv: ‘Twee emmertjes water halen’, ‘Heb je wel gehoord van de Zevensprong’)

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn, herhaling hoort bij deze leeftijd. Probeer ook thuis met uw kleuter nieuwe uitdagende situaties te creëren, waarbij het samen Nederlands lezen en praten erg belangrijk is.

Groep 3 en groep 4 t/m 8

Deze lesgroepen staan onderleiding van Manon Miedema met assistentie van Marie-Astrid Baeyens en Inge van den Abeele.

Leren lezen, hoe gaat dat?

Op een gegeven moment gaan kinderen ontdekken dat bij een bepaalde letter een be­paal­de klank hoort. Dit is een belangrijke stap op weg naar het zelf lezen van woorden. De wereld van letters, woorden en boeken gaat open.

Je eigen naam kunnen schrijven is voor de meeste kinderen de eerste kennismaking met de geletterde wereld. Ze ontdekken dat er een verband bestaat tussen die geheimzinnige tekens en wat die tekens betekenen

Aan de hand van platen worden de eerste basiswoorden geleerd. Hiermee leert het kind nieuwe woorden maken. (boom en roos worden b oo s).

 Geleidelijk aan worden alle letters en tweeklanken (ui, ie, eu, ei, ou, au, ij) behandeld en kan het kind nieuwe woorden lezen.

Hoe verder de ontwikkeling, des te groter wordt de woordenschat en het begrijpen van de gelezen zinnen. Dit alles groeit uit tot zelf snellere, langere, moeilijkere zinnen maken en verhalen en boeken lezen.

Oefening baart kunst en dus ook hier, thuis veel voor- en meelezen.   

                   

Aangezien elk kind, wat betreft de Nederlandse taal,  een andere achtergrond heeft, wordt er zeer individueel gewerkt met ieder kind op zijn/haar eigen niveau en tempo.

Er wordt gebruikt gemaakt van de volgende taalmethodes; Taaljournaal, Veilig Leren Lezen, Taalactief en de Leessleutel, die in Nederland en door het IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs) gehanteerd worden.

Nederlandse cultuur

Naast Nederlandse taal wordt ook de Nederlandse cultuur veelvuldig belicht. Dit gebeurt in het algemeen geïnter­greerd in de leerstof door Nederlandse gebruiken te behandelen, verhalen te lezen en liedjes te zingen. Bepaalde speciale Nederlandse feest­dagen worden extra belicht, zoals: Koninginnedag, dierendag, Sinterklaas en Sint Maarten (11 november). Ook actuele ontwikkelingen komen vaak aan de orde.  

                                       

Voorzieningen op de leslocatie

De kleutergroep komt bijeen in de speciaal daarvoor ingerichte onderverdieping bij een bestuurslid thuis. Er is ook een speelgelegenheid buiten.

Groep 3 t/m groep 8 is te gast in de Westminster Church te Berkeley Heights, NJ. Daar is beschikking over twee ruime lokalen, waarbij groep 3 & 4 en groep 5 t/m 8 elk in een apart lokaal zitten.

Voor alle groepen is er een bibliotheek in ontwikkeling.