Make your own free website on Tripod.com

Doelstelling


Back Home Next

 

Home
Algemeen
Doelstelling
Organisatie
Activiteiten
De kinderen
De leraren
De ouders
Ontwikkeling
Resultaten
Regelement
Koninginnedag
Afscheid
't Klokhuislied
Internet tips

Uitgangspunten
Het klimaat van de school

Uitgangspunten

't Klokhuis geeft onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC). De school heeft daarbij als doelstelling zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. We richten ons daarbij op de kerndoelen van de Nederlandse taal, zoals deze geformuleerd zijn in het schoolwerkplan 1999.

Om een zo goed mogelijke aansluiting met het Nederlands onderwijs te krijgen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse/Vlaamse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

De school houdt rekening met de verschillende achtergronden die de leerlingen hebben met betrekking tot de Nederlandse taal. Daarom wordt er zeer individueel gewerkt en kan ieder kind in zijn/haar eigen tempo werken. De leerprestaties worden systematisch geŽvalueerd.

Als school eerbiedigen wij iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Het klimaat van de school

 De leerlingen die vanaf groep 3 les krijgen op onze school hebben allemaal een dag binnen het reguliere (Amerikaanse) onderwijs achter de rug. Het is daarom belangrijk dat ze bij ons onderwijs kunnen volgen in een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als een kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen.  

De Nederlandse maar ook Vlaamse cultuur komt veelvuldig aanbod om de verbondenheid met de Nederlandse en Vlaamse cultuur in stand te houden. Hiermee willen wij een succesvolle terugkeer naar Nederland of BelgiŽ bevorderen en het dient tevens als ondersteuning van en aanvulling op de