Make your own free website on Tripod.com

Organisatie


Back Home Next

 

Home
Algemeen
Doelstelling
Organisatie
Activiteiten
De kinderen
De leraren
De ouders
Ontwikkeling
Resultaten
Regelement
Koninginnedag
Afscheid
't Klokhuislied
Internet tips

De organisatie van de school
De samenstelling van het team
Manon Miedema
Christel van de Biggelaar
Marie-Astrid Bayens
Inge van den Abeele
 

 

De organisatie van de school

  Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Alle kinderen volgen Amerikaans onderwijs aan een ‘Elementary School’ of ‘Middle School’. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden, m.u.v. de kleuters, beperkt is tot de naschoolse tijden.

De meeste kinderen komen uit de omgeving van de schoollocaties.

De leeftijden van de leerlingen bij ‘t Klokhuis zijn  4  t/m 12 jaar.                        

 

De kinderen zijn in drie lesgroepen verdeeld:

- groep 1 en 2 (de kleutergroep);

- groep 3 (startende lezers) en groep 4 onder leiding van de leerkracht;

- groep 5 t/m 8.

Bij de plaatsing in de groepen worden de regels aangehouden van het Nederlands basisonderwijs.  

De kinderen werken binnen hun lesgroep zoveel mogelijk samen met kinderen van hun eigen niveau. Er is een streven om het aantal kinderen per lesgroep niet groter te laten worden dan 9; wanneer de lesgroep groter wordt, wordt deze gesplitst.

Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek. We hanteren verschillende middelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het gebied van de leerlingenzorg verankerd blijft in de dagelijkse praktijk en open blijft staan voor verbetering;

-  bespreking signaleringstoetsen;

-  leerlingbesprekingen;

-  een keer per jaar een evaluatievergadering met het team waarin tevens punten ter verbetering   worden opgesteld;

-  bijstellen van het schoolwerkplan.

 

De kinderen zijn voor het grootste deel afkomstig uit gezinnen die tijdelijk zijn uitgezonden naar de VS. Daarnaast nemen ook kinderen deel uit gemengd Amerikaans-Nederlandse gezinnen die hier permanent gevestigd zijn.

 

De samenstelling van het team

 Zoals al eerder aangegeven is ‘t Klokhuis een stichting en staat daarmee onderleiding van een bestuur. Het bestuur heeft de volgende mensen in dienst:

 

Manon Miedema; leerkracht

Hallo! Ik ben Manon Miedema en ben 37 jaar geleden in Sneek geboren. Na het behalen van mijn onderwijsbevoegdheid, heb ik 7 jaar les gegeven op verschillende basisscholen in Nederland. In januari 1994 zijn Peter en ik naar Barbados verhuisd waar hij voor UNICEF is gaan werken. Op Barbados heb ik les gegeven op een school voor speciaal onderwijs en heb daarnaast als spelleidster op de kinderafdeling van een ziekenhuis gewerkt. Twee jaar later zijn we naar Indonesie verhuisd, waar onze zoon Gijs is geboren. Na eerst op de Britse Montessori school te hebben gewerkt, werd ik vervolgens vaste invaller op de Nederlandse School in Jakarta. In oktober 1998, tijdens onze verhuizing van Jakarta naar Jeruzalem, is onze tweede zoon, Tom, in een Nederlands zomerhuisje geboren. In Jeruzalem heb ik zelf een Nederlands schooltje opgezet, waar ik Nederlandse taal en cultuur lessen gaf aan 10 kinderen van Nederlands-Palestijnse gezinnen. Ik ben erg blij dat ik, nu we in de V.S. wonen, mij ook hier weer in kan zetten voor het Nederlands onderwijs en ik kijk uit naar het komende schooljaar op ‘t Klokhuis.

 

 

Christel van de Biggelaar; leerkracht in opleiding

Mijn naam is Christel van den Biggelaar en ben in 1962 geboren te Lieshout. Na mijn opleiding Doktersassistente heb ik 11 jaar gewerkt in de gezondheidszorg. Na de geboorte van onze oudste zoon Thomas (8 jaar) ben ik gestopt met werken (althans betaald werken) Daarna kregen we Bregje (5 jaar) en Vincent (3 jaar). Toen de kinderen de leeftijd hadden om naar de basisschool te gaan, heb ik met erg veel plezier geholpen op hun school in Amersfoort. Daar onstond de gedachte om de PABO opleiding te gaan doen. Juist op dat moment verhuisden we naar de VS. We wonen inmiddels ruim een jaar in Branchburg. We zitten hier voor een periode van drie jaar dus tot het voorjaar van 2003. Door de verhuizing kwam de opleiding op de lange baan. Onlangs ontdekte ik dat er een opleiding TelePABO bestaat. Dit is een normale PABO opleiding die wordt verzorgd door het Ichtus College in Oegstgeest. Zoals het woord “Tele” al suggereert, gaat het om afstandsonderwijs. In september ga ik met deze opleiding starten.

Als onderdeel van deze opleiding wil ik graag werkervaring opdoen. Daarnaast (of daarboven) vind ik het enorm leuk om met kinderen te werken. Vervolgens heb ik ‘t Klokhuis benaderd en gevraagd of er de mogelijkheid was om te helpen en ervaring op te doen. Dit werd met erg veel enthousiasme ontvangen. Daarom start ik in september met erg veel plezier in de kleutergroep. Zoals ik bij mijn kinderen merk, is het belangrijk om de Nederlandse (en Vlaamse!) taal en cultuur op peil te brengen en houden.

 

Marie-Astrid; onderwijsassistent  

 In de zomer van '69 ben ik in Whytenshawe, Engeland, geboren, maar woon, na een halte in de omgeving van Brussel, sinds mijn vijfde in Mol, vlak onder de Nederlandse grens. Daar ben ik naar een Europese School gegaan, waar aan talen veel belang werd gehecht. Zo kregen wij geschiedenis en aardrijkskunde in een andere taal. Na school heb ik in Leuven Natuurkunde gestudeerd en heb daarin ook een doctoraat behaald.

Mijn man, Yves, en ik zijn in april 1998 in New Jersey beland. Yves werkt hier op Lucent/Bell-labs in Murray Hill. Ikzelf heb mijn handen vol aan onze twee kinderen, Sylvia (98) en Matteo (00) die beide hier geboren zijn en dus zowel de Belgische als de Amerikaanse nationaliteit hebben.

Zelf ben ik in twee talen opgevoed (Nederlands en Frans) en ik vind dat daar vele voordelen aan verbonden zijn. Aangezien het niet altijd gemakkelijk is om twee of meer talen goed te beheersen, is het belangrijk dat er scholen, zoals ‘t Klokhuis, bestaan. Met veel plezier draag ik dan ook mijn steentje aan dit initiatief bij.

 

Inge van den Abeele: onderwijsassistent  

Mijn naam is Inge Van den Abeele. Ik ben in Leuven geboren en heb steeds in het Leuvense gewoond, gestudeerd en gewerkt. In oktober 1996 ben ik met mijn man, Peter, verhuisd naar New Jersey. De eerste drie jaar hier werkte ik in Midtown Manhattan als Legal Assistant in een groot internationaal bedrijf. Dat was een bijzonder leerrijke en aangename ervaring. Nadien hebben we nog een jaartje Californie doorgemaakt (= een jaar lang vakantie voor mij) met de intentie na enkele jaren terug naar Belgie te keren. We zijn echter terug in New Jersey beland, wat voor ons ook een beetje “terug naar huis komen” was. We wonen hier immers graag en ondertussen hebben we hier ook al vele vrienden. Op dit ogenblik ben ik thuis met onze kinderen, Andreas (1997) en Vincent (1999). Ik ben een beetje in ‘t Klokhuis “gerold” als invalhulp maar ik kijk al uit naar het komende schooljaar.