Make your own free website on Tripod.com

Ontwikkeling


Back Home Next

 

Home
Algemeen
Doelstelling
Organisatie
Activiteiten
De kinderen
De leraren
De ouders
Ontwikkeling
Resultaten
Regelement
Koninginnedag
Afscheid
't Klokhuislied
Internet tips

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
Zorg voor de relatie school en omgeving
Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB)

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

Door middel van het afnemen van niet-methode gebonden toetsen bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. De resultaten worden in het team besproken en kunnen vervolgens leiden tot een bezinning op de gehanteerde pedagogisch-didactische aanpak.

Daarnaast zullen we ervaringen gaan uitwisselen met andere NTC-onderwijs­situaties in de VS. De bewaking en verbetering van de leerlingenzorg vindt plaats door het houden van leerlingbesprekingen naar aanleiding van toetsen en observaties. Elk jaar houdt het bestuur een evaluatievergadering met het team. Door middel van ouderavonden, schoolgids en nieuwsbrieven trachten wij de ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er gaande is op school.  

                       

Zorg voor de relatie school en omgeving

Als school beseffen wij goed dat  de leerlingen als ze bij ons komen er al een dagtaak op hebben zitten op de Amerikaanse school. Er wordt rekening mee gehouden dat ze soms vermoeid kunnen zijn en zich niet altijd even goed kunnen concentreren.

Zoals al eerder vermeld willen we het komende jaar als school contacten gaan leggen met andere NTC-onderwijssituaties in de VS, om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen waar nodig.

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB)

Aan de Stichting NOB kan advies gevraagd worden, zowel door leerkrachten als ouders. Van­uit het NOB komt allerlei informatie over de belangrijkste veranderingen en aanpassingen in het Nederlands onderwijs.  Zij zijn de schakel tussen het Nederlandse onderwijs en alle aangesloten scholen in het buitenland.  Zo blijven we op de hoogte van het onderwijs in Nederland. Via deze stichting kan er ook aanspraak gemaakt worden op subsidie, waardoor allerlei nieuwe materialen aangeschaft kunnen worden.

 ‘t Klokhuis moet één keer in de vier jaar een raamschoolplan ter goedkeuring indienen bij de onderwijsinspectie in Breda. Elk jaar moet er een schoolgids en een financieel overzicht ter goedkeuring overhandigd worden.