Make your own free website on Tripod.com

Algemeen


Home Next

 

Home
Algemeen
Doelstelling
Organisatie
Activiteiten
De kinderen
De leraren
De ouders
Ontwikkeling
Resultaten
Regelement
Koninginnedag
Afscheid
't Klokhuislied
Internet tips

De School
Directie
Situering van de school
Schoolgrootte

De School

De naam van onze school is ít Klokhuis; dit naar aanleiding van The Big Apple (New York) en het educatieve televisie programma in Nederland.

In de herfst van 1998 is ít Klokhuis ontstaan.

Elk jaar varieert het aantal leerlingen maar gemiddeld heeft de school 25 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Zij krijgen op dit moment les van 1 leerkracht, 1 leerkracht in opleiding en 2 onderwijsassistenten.

Correspondentie adres:

Loura Zijdel

160 Hickory Tavern Road

Gillette, NJ 07933

Telefoon: 908-626-0608

Telefax: 908-626-0609

E-mail: klokhuis@aol.com

 

Lokatie groep 1 en 2:

   

30 Chandler Road

Chatham, NJ 07928

Tel: 973.635.6487

Cellphone Manon 201.650.6574

 

Lokatie groep 3 t/m 8:

   

Westminster Presbyterian Church

725 Mountain Avenue

Berkeley Heights, NJ 07922

Telefoon voor noodgevallen 201.650.6574

 

Directie

't Klokhuis is een stichting. Deze rechtsvorm wordt geleid door een bestuur.

Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De belangrijkste taak van het bestuur is het maken van het beleid en erop toezien dat het beleid wordt uitgevoerd. Ook de dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoording van het bestuur.

Het bestuur legt verantwoording af aan de ouders in de ouderavonden die twee keer per jaar worden gehouden.

Ons bestuur heeft de volgende leden:                    

Loura Zijdel, voorzitter                           
Birgit Mitsch, secretaris
Corry Woolcott, penningmeester
Linda Rook, personeelszaken                 
Luc Herregods, onderwijszaken

 

De meeste van ons zijn hier op tijdelijke basis, wat nogal eens wisseling van de wacht geeft. Het vergaderschema van het bestuur blijft echter stabiel, elke derde woensdag van de maand komt het bestuur bijeen, zodat ingezonden agendapunten kunnen worden behandeld en teruggekoppeld kunnen worden naar de ouders.

Verzoeken, agendapunten en klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en worden behandeld op de eerstvolgende vergadering en dienen minimaal een week voor de vergadering in bezit te zijn van de secretaris.

 

Situering van de school

Groep 1 en 2 (de kleutergroep) komt bijeen in de speciaal daarvoor ingerichte onderverdieping bij een van de bestuursleden thuis. Er is een speelgelegenheid buiten.

Groep 3 t/m groep 8 is te gast in de Westminster Presbyterian Church te Berkeley Heights, NJ. Daar hebben we beschikking over twee ruime lokalen.

 

Schoolgrootte

Het bestuur heeft een onderwijskracht in dienst, te weten Manon Miedema. 

Daarnaast zijn er drie onderwijsassistenten: 

Christel van de Biggelaar, leerkracht in opleiding, Marie-Astrid Baeyens en Inge van den Abeele. Zij zullen zich op een andere page aan u voorstellen.

In september 2001 zijn we gestart met 14 leerlingen in groep 1/2 en 10 leerlingen in de groepen 3 t/m 8.