Make your own free website on Tripod.com

Resultaten


Back Home Next

 

Home
Algemeen
Doelstelling
Organisatie
Activiteiten
De kinderen
De leraren
De ouders
Ontwikkeling
Resultaten
Regelement
Koninginnedag
Afscheid
't Klokhuislied
Internet tips

Resultaten
Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen
Cijfers over verordenigen in basisvaardigheden
Uitkomsten van ouder-enquete over de kwaliteiten van de school
Uitkomsten van een sterkte/zwakte analyse van de school

Resultaten

Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers of anderzins aangeduid of omschreven worden. Resultaten bij taal, spelling en andere kennisvakken zijn door het afnemen van toetsen direct vast te stellen. Moeilijk wordt het wanneer we het hebben over taalvaardigheden bij andere vormingsgebieden. Hier is het vaak de leerkracht zelf die door zelfevaluatie moet constateren of zijn of haar onderwijs ook de beoogde resultaten heeft opgeleverd.

 

Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen

Bij t Klokhuis werken de leerlingen zeer individueel. Elke leerling heeft een eigen leertraject. Dit leertraject kan elk moment bijgesteld worden en waar extra aandacht nodig blijkt te zijn wordt dat direct gegeven.

De kinderen blijven dus niet zitten en er zijn er het afgelopen jaar geen leerlingen versneld vooruitgegaan.  

                   

Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden

Om het niveau van technisch lezen vast te stellen, nemen we 3 keer per jaar de CITO drie minuten test af. Deze toets vergelijkt met behulp van een gestandaardiseerde schaalscore hoe een leerling scoort ten opzichte van het gemiddelde niveau in Nederland. Daarnaast nemen we twee keer per jaar de AVI toets af, deze toets is een richtlijn om te bepalen of een kind individuele vooruitgang boekt.

Drie Minuten Test van Cito:

In vergelijking met alle leerlingen in Nederland, scoren van de elf kinderen die getest zijn zes leerlingen gemiddeld en vier leerlingen boven gemiddeld. (A is goed, B is ruim voldoende, C is voldoende, D is matig, E is onvoldoende)

Startende lezers:

Twee leerlingen behaalden een B score.

Twee leerlingen behaalden een C score.

 Middenbouw:

Twee leerlingen behaalden een A score.

Twee leerlingen behaalden een B score.

En leerling behaalde een C score.

 Bovenbouw:

En leerling behaalde een A score.

En leerling behaalde een C score.

AVI Toets

Alle leerlingen waarbij op 9 maart 2001 de toets is afgenomen, zijn sinds de vorige toets van december 2000 tenminste n AVI niveau vooruitgegaan.

Middenbouw

Drie leerlingen beheersen AVI 5

En leerling beheerst AVI 6

En leerling beheerst AVI 9+

Bovenbouw

Twee leerlingen beheersen AVI 9+

 

 

Uitkomsten van ouder-enquete over de kwaliteiten van de school

 Naar aanleiding van de ouder-enqute aan het eind van het schooljaar 1999/2000 zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

- De ouders zijn zeer tevreden over de relatie met de leerkrachten en het bestuur.

- De ouders zijn zeer tevreden over de kwaliteit en de wijze van onderwijs geven.

- Over de rapportage van de schoolvorderingen is over het algemeen tevredenheid.

 

Uitkomsten van een sterkte/zwakte analyse van de school

 Tijdens jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten wordt bekeken wat er komend jaar binnen ons onderwijs verbeterd kan worden.

Tijdens de evaluatievergadering aan het einde van het afgelopen schooljaar kwam het bestuur tot de conclusie dat we als  school op de goede weg zijn met betrekking tot de onderwijskwaliteit, het functioneren van de school en het functioneren van het team.

Hoewel we ons vierde jaar ingaan, zijn er altijd punten die extra aandacht behoeven en hebben we voor het komende jaar de volgende actiepunten:

- uitbreiden van de leermaterialen;

- uitbreiden van de bibliotheek;

- aandacht voor goede samenwerking van het team;

- uitgebreidere informatieverschaffing naar de ouders;

- uitwisselen van ervaringen met andere NTC-onderwijssituaties;